Ik doe mijn uiterste best als CAM therapeut, om cliënten met de grootst mogelijke integriteit, zorg en aandacht complementair te adviseren en ondersteunen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

Als LVNG geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via de SCAG welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

Daarnaast heeft mijn beroepsvereniging (de LVNG) bovendien zelf hoge waarden en standaarden, welke terug te vinden zijn in onze Statuten, het Huishoudelijk Reglement en ons Reglementenboek.

In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

1. Neem contact op met mij en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.

2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met de SCAG. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.

3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.”